όροι χρήσης

Όροι Χρήσης


1. Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «GREENSTEEL-CEDALION COMMODITIES A.E.» (η “CEDALION”).

2. Επί της ιστοσελίδας και του υλικού αυτής υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κατοχυρωμένα σήματα των οποίων η CEDALION είναι αποκλειστική δικαιούχος. Κάθε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3. Το παρόν διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, τους οποίους ο χρήστης παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά. Η χρήση της ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή των όρων του παρόντος. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους του παρόντος παρακαλείται να μη χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα.

4. Η CEDALION διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και τους όρους του παρόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή να εμποδίσει την πρόσβαση των χρηστών στην ιστοσελίδα για λόγο που η ίδια θεωρεί σημαντικό. Συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά την τροποποίησή της θεωρείται ως αποδοχή των προαναφερόμενων τροποποιήσεων.

5. Η CEDALION έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμπεριλάβει στην ιστοσελίδα της ορθές και αληθείς πληροφορίες και γενικά υλικό που ανταποκρίνεται στην επικαιρότητα ειδικά σε ότι αφορά στο συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοτήτων. Δεδομένου όμως ότι ο τομέας που αφορά η ιστοσελίδα και οι παρεχόμενες σε αυτήν πληροφορίες παρουσιάζουν ταχείες μεταβολές των δεδομένων, η CEDALION δεν εγγυάται την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα και δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς παραλείψεις, λάθη, καθυστερήσεις και χωρίς ιούς. Κατά συνέπεια, η CEDALION ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα στους χρήστες από την πρόσβαση ή αδυναμία πρόσβασης στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων και ιών που μπορεί να μεταδόθηκαν ή άλλων πληροφοριών ή υλικού που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως από το εάν αυτή η ζημία προκλήθηκε από οποιοδήποτε σφάλμα ή αμέλεια εκ μέρους της CEDALION ή όχι.

6. Η CEDALION διαθέτει δικλείδες ασφαλείας για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από κακή χρήση, απώλεια, αλλαγή ή χωρίς πρόθεση καταστροφή. Το προσωπικό μας που έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχει εκπαιδευτεί για να διατηρεί τον απόρρητο χαρακτήρα τους. Παρόλα αυτά, με δεδομένο ότι η αποστολή μέσω του Internet δε μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλής, η CEDALION δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακεραιότητα και ασφάλεια των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και η αποστολή γίνεται ιδία ευθύνη του αποστολέα. Μετά τη λήψη των προσωπικών στοιχείων, η CEDALION λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ακεραιότητα και ασφάλειά τους.

7. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό που βρίσκεται στη ιστοσελίδα μόνο για προσωπική μη εμπορική χρήση (π.χ. ανάγνωση και εκτύπωση αλλά όχι φωτοτυπία). Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού αυτού με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά, συνολικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, όπως και οποιαδήποτε τροποποίησή του χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας CEDALION.

8. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.