Η εταιρεία  >  Εταιρική Δομή

Orange painted transmission tower in front of a dramatic cloudy sky, in the background more transmission towers

H Cedalion Energy αποτελεί αυτόνομη Επιχειρησιακή Μονάδα (Business Unit) της “Greensteel – Cedalion Commodities Α.Ε.” (θυγατρική της Χαλυβουργίας Ελλάδος ), η οποία δραστηριοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια στον τομέα της ανακύκλωσης, συλλογής και μεταφοράς, μετάλλων.

company-profile