Η εταιρεία  >  Δραστηριότητα

In the foreground a worker on a construction crane, and on the background a clear blue sky

Εν αναμονή σημαντικών αλλαγών στη δομή και τη λειτουργία της εγχώριας αγοράς ενέργειας τα επόμενα χρόνια, η Cedalion Energy θέτει στη διάθεσή σας μια υποδομή έτοιμη να εξυπηρετήσει όλες τις ενεργειακές σας ανάγκες. Συγκεκριμένα:

  • Ηλεκτρισμός: Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (200 MW)
  • Φυσικό Αέριο: Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου
  • Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (EU ETS): Πλατφόρμα Εμπορίας Ρύπων
  • Energy Management: Πλατφόρμα παρακολούθησης & διαχείρισης ενεργειακού χαρτοφυλακίου για ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο

Επίσης, έμπειρο και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό με ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξειδίκευση στις αγορές ενέργειας και τη βιομηχανία.