Ενεργειακή Διαχείριση

A photograph showing an engineer on the right taking notes in front of monitors switches and buttons that seem to form a control room of an electrical power station

Η αγορά ενέργειας αναπτύχθηκε διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες γύρω από καθετοποιημένες, μονοπωλιακές και συνήθως κρατικά ελεγχόμενες εταιρείες. Η απουσία ανταγωνισμού δημιούργησε παθητικότητα σε μεγάλη μερίδα καταναλωτών. Η ενεργητική διαχείριση του ενεργειακού κόστους απουσιάζει από τις περισσότερες επιχειρήσεις.

Με τη σταδιακή υποχώρηση των μονοπωλιακών δομών και την ανάπτυξη ανταγωνισμού, εμφανίζεται η ανάγκη για παρακολούθηση και διαχείριση των τιμών και του κόστους.

Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις συνήθως διαχειρίζονται τις καταναλώσεις τους επιτυχώς. Ωστόσο, η διαχείριση της παραμέτρου της τιμής εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες που οι επιχειρήσεις ως καταναλωτές δεν μπορούν να επηρεάσουν.

diagram showing cost as an equtation of price multiplied with volume

Η διαχείριση ενός εξωγενούς παράγοντα, όπως είναι οι τιμές, δημιουργεί την ανάγκη για μια εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης της αγοράς και ενημέρωσης για τις εξελίξεις και τις δυνατότητες, με συνδυασμό υπηρεσιών σε διάφορα πεδία του ενεργειακού χώρου όπως νομικά, τεχνικά και οικονομικά.