Ενεργειακή Διαχείριση  >  Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Abstract form of glowing point that iridates puplpe and blue strands indicationg energy

Για την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση όλων των καταναλώσεών σας σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο, έχουμε αναπτύξει πλατφόρμα η οποία συνδυάζει:

  • Συγκέντρωση δεδομένων καταναλώσεων: μηνιαία, ημερήσια, ωριαία
  • Παρουσίαση με δυνατότητες ανάλυσης, διαχείρισης και σύγκρισης
  • Φίλτρα εξαγωγής δεδομένων για λεπτομερείς αναλύσεις ή παρουσιάσεις

Η πλατφόρμα σας απαλλάσσει από το διαχειριστικό βάρος της παρακολούθησης πολλών και διαφορετικών ροών δεδομένων συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία σε μία οθόνη.