Φυσικό Αέριο

A worker Squatting wearing a yellow helmet opening valves on pipes

H πραγματική απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία δύο χρόνια με την προσαρμογή του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς στα Ευρωπαϊκά πρότυπα και Οδηγίες.

Με την απόκτηση της Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, η Cedalion τοποθετείται στρατηγικά στην αγορά προκειμένου να έχει άμεση πρόσβαση στις αναδυόμενες ευκαιρίες προς όφελος των πελατών της.

Με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση χαρτοφυλακίων φυσικού αερίου, γνώση και διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά και το ρυθμιστικό πλαίσιο, η εταιρεία ανταποκρίνεται σε όλες σας τις ανάγκες παρέχοντας ποικιλία υπηρεσιών:

  • Προμήθεια (Supply): Πώληση φυσικού αερίου από το χαρτοφυλάκιο προμήθειας της εταιρείας.
  • Υπηρεσίες Μεταφοράς και Διανομής (Shipping): Παροχή των υπηρεσιών Μεταφοράς και Διανομής του αερίου μέχρι την «πόρτα» σας, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των συμβάσεων με τους διαχειριστές των δικτύων (ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ, κτλ).
  • Καθολική Υπηρεσία: Συνδυασμός υπηρεσιών Προμήθειας και Μεταφοράς-Διανομής.
ENTSOG AISBL European natural gas network map (1024x725, 256KBMB), © ENTSOG AISBL

© Copyright ENTSOG AISBL, European Network of Transmission System, Operators for Gas, http://www.entsog.eu/