Ηλεκτρική Ενέργεια

A high contrast and dramatic photograph of a transmission tower with power line cables, photographed from a low angle in a diagonal composition

Η Cedalion Energy διαθέτει Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 200MW και έχει τη δυνατότητα τόσο να ασκεί διασυνοριακό εμπόριο όσο και να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια σε τελικούς πελάτες στην Ελληνική Επικράτεια.

Οι δύο δραστηριότητες αναπτύσσονται σταδιακά και σε συνάρτηση με το βαθμό ωρίμανσης της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού.